Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Consiliul Local 2020 – 2024:

1.        

MAKKAI MARIAN

VICEPRIMAR

PSD

2.        

TRIFAN  GHEORGHE

CONSILIER LOCAL

PSD

3.        

BERNIANU  PETRICĂ

CONSILIER LOCAL

PSD

4.        

TOPORĂU  FLORIN

CONSILIER LOCAL

PSD

5.        

GRIGORE  AUREL

CONSILIER LOCAL

PSD

6.        

TOADER MAGDALENA-FLORENTINA

CONSILIER LOCAL

PSD

7.        

NICOLAE GHEORGHE

CONSILIER LOCAL

PSD

8.        

TUDOR STELA

CONSILIER LOCAL

PSD

9.        

STOIAN CRISTIAN

CONSILIER LOCAL

PNL

10.     

MARDARE CONSTANTIN

CONSILIER LOCAL

PNL

11.     

BROASCĂ COSTEL

CONSILIER LOCAL

PNL

12.     

BOCAI LIVIU

CONSILIER LOCAL

PNL

13.     

HÂRGĂU MIHAELA-GABRIELA

CONSILIER LOCAL

PMP

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut