COMPARTIMENTE:

Program Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Program Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Program compartiment: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Program depunere și ridicare acte în baza Legii 17/2014 (vânzare terenuri extravilane) Luni – Vineri: 09:00 – 13:00

Program Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Program Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

SERVICII:

Serviciul de Poliție Locală Pecineaga s-a înființat în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

Program Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

Are în componență următoarele compartimente:

  • Compartiment salarizare, resurse umane
  • Compartiment financiar contabil
  • Compartiment încasare impozite și taxe locale

Serviciul s-a ȋnființat având ȋn vedere prevederile O.G. nr. 84/2004 privind ȋnființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidențǎ a persoanelor modificatǎ și completatǎ.
     Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.
     In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronicǎ de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
     Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.
     Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:
– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
– nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Program de lucru cu publicul
Inspector superior coordonator SPCLEP: ….
Inspector superior: ….

PRIMIRI CERERI
Luni-Marți-Joi: 08.30-14.30
Miercuri: 08.30-18.30
Vineri: 08.30-12.30

RESTITUIRI
Luni-Marți-Joi: 14.30-16.30
Miercuri: 08.30-18.30
Vineri: 12.30-16.30

PROGRAM AUDIENȚE:
…..

PROGRAM AUDIENȚE pentru evidența persoanelor:
…..

Accesează secțiunea dedicată SPCLEP Pecineaga pentru formulare și alte detalii aici.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut