Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, produse animaliere și vegetale).

     Suprafața agricolă totală este de 8770 ha, din care 170 ha intravilan și 8700 ha extravilan.

     Locuitorii comunei Pecineaga se îndeletnicesc și cu creșterea animalelor. Pășunile și fânețele constituie resurse principale ale zootehniei private.

     Pe raza comunei Pecineaga pădurile și vegetațiile forestiere ocupă câteva hectare însă Consiliul Local are ca prioritate împădurirea mai multor terenuri agricole.

   De asemenea, pe teritoriul administrativ al UAT Pecineaga au fost montate mai multe turbine eoliene aparținând mediului privat.

     Mai multe detalii puteți afla din Strategia de Dezvoltare a Comunei Pecineaga

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut