NumărDataConținut
8128.08.2023Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, a spațiilor cu destinație comună, a spațiilor cu destinație locativă din incinta dispensarului medical uman Pecineaga
8028.08.2023Hotărâre privind acordarea în folosinta gratuita pentru construirea unei locuinței în condițiile Legii nr. 15/2003 a lotului nr. 1, Aleea Margaretei FN Pecineaga, doamnei TOADER Aura-Alexandra
7928.08.2023Hotărâre privind aprobarea realizării raportului de evaluare al imobilului fost puț apă din incinta fostului CAP Pecineaga, aflat în domeniul privat al U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
7828.08.2023Hotărâre privind aprobarea realizării raportului de evaluare al imobilului fostă centrală termică din incinta fostului CAP Pecineaga, aflat în domeniul privat al U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
7728.08.2023Hotărâre privind aprobarea realizării raportului de evaluare al imobilului teren situat în Aleea Soarelui nr. 6, lot. 6, aflat în domeniul privat al U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
7628.08.2023Hotărâre privind cordarea dreptului de uz și servitute către S.C. Cheap Energy Company S.R.L. pentru drumurile de exploatare pe care urmează să se construiască racordul LES 110 kV și rețeaua de cabluri subterane de interconectare a turbinelor eoliene, pentru toată perioada de construire și eploatare a parcului eolian
7528.08.2023Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 64/24.07.2023
7428.08.2023Hotărâre privind constituirea în favoarea S.C. Vânători PV Power Plant S.R.L. a unui drept de uz, servitute, utilizare, acces ți consolidare a drumurilor de exploatare pentru amplasarea în subteranul sau pe deasupra acestora cât și în zonele de proiecție și/sau siguranță adiacente acestora a cablurilor de fibră optică necesare pentru constituirea și operarea unui parc fotovoltaic, pe toată durata de existență a parcului fotovoltaic
7328.08.2023Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 53/28.06.2023
7228.08.2023Hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren
7128.08.2023Hotărâre privind aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Extindere și modernizare sistem de supravheghere video și dispecerat și wi-fi gratuit în spațiile publice din comuna Pecineaga, județul Constanța” prin “ Planul Național de Redresare și Reziliență Componența C10- Fondul Local, I.1”
7028.08.2023Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului -teren intravilan, în suprafață de 606 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Pecineaga, județul Constanța, situat în Zona C-ICIL , lot.-64, sat Pecineaga, comuna Pecineaga, județul Constanța
6928.08.2023Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului -teren intravilan, în suprafață de 606 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Pecineaga, județul Constanța, situat în Zona C-ICIL , lot.-63, sat Pecineaga, comuna Pecineaga, județul Constanța
6828.08.2023Hotărâre privind probarea vânzării prin licitație publică a imobilului -teren intravilan, în suprafață de 500 mp., aparținând domeniului privat al Comunei Pecineaga, județul Constanța, situat în Zona C-ICIL , lot.-58, sat Pecineaga, comuna Pecineaga, județul Constanța
6728.08.2023Hotărâre privind aprobarea situatiei financiare asupra execuției bugetare (Dare de seama contabila) trimestrul II 2023
6628.08.2023Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Comunei Pecineaga, județul Constanța
6508.08.2023Hotărâre privind prelungirea prin Act adițional nr. 6 a Contractului nr. 4979 / 08.08.2019 de delegare parțială prin concesiune a serviciului de salubrizare al comunei Pecineaga,
județul Constanța, către S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L., pe o perioadă de 12 luni
6424.07.2023Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. CHEAP ENERGY COMPANY SRL a unor drumuri de exploatare în vederea consolidării
6324.07.2023Hotărâre privind aprobarea realizării raportului de evaluare al imobilului teren în suprafață de 18.000mp. , C.F. 105757, aflat în domeniul privat al U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
6224.07.2023Hotărâre privind aprobarea realizării raportului de evaluare al imobilului Dispensarul Uman aflat în sat Pecineaga, comuna Pecineaga, județul Constanța, aflat în domeniul public al U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
6124.07.2023Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 43/24.05.2023
6024.07.2023Hotărâre privind probarea modalității de calcul a tarifelor pentru activitatea de tratare a deșeurilor similare generate de către agenții economici și/sau instituțiile publice care își desfășoară activitatea în aria de administrare a U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
5924.07.2023Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 780632 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului
5824.07.2023Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat privind obiectivul de investiție “Înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Pecineaga, județul Constanța”
5724.07.2023Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. PECINEAGA ENERGIES SRL a unui drum de exploatare în vederea consolidării
5624.07.2023Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință
5528.06.2023Hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Comunei Pecineaga, județul Constanța
5428.06.2023Hotărâre privind corectarea H.C.L. nr. 43/24.05.2023 privind aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, a spațiilor cu destinație comună, a spațiilor cu destinație locativă și a spațiilor cu destinație de farmacie umană, din incinta dispensarului medical uman Pecineaga
5328.06.2023Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. Vânători PV PLANT SRL a unor drumuri de exploatare în vederea consolidării
5228.06.2023Hotărâre privind îndreptarea erorii material din cuprinsul H.C.L. nr. 20/2023
5128.06.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Pieței Agroalimentare de Pește din Comuna Pecineaga, județul Constanța
5028.06.2023Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 13/02.02.2023
4928.06.2023Hotărâre privind aprobarea acordarii a ajutorului de urgență doamnei Trifan Silvia
4828.06.2023Hotărâre privind atribuirea denumirii ” Dr. Pană Marian-Stelian”, Dispensarului Uman din sat Pecineaga, aflat în proprietatea publică a U.A.T. Pecineaga, județul Constanța
4712.06.2023Hotărâre privind aprobarea aderării, susținerii și participării Comunei Pecineaga, județul Constanța, la Noul Parteneriatul tip LEADER / DLRC al Asociației Grupul de Acţiune Locală Dobrogea Verde, care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023 - 2027 finanțată în cadrul Planului Strategic PS 2023 - 2027
4624.05.2023Hotărâre privind probarea delegarii dreptului de depunere a Cererii de finanțare a proiectului „Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța” Componenta C15: Educație, Investiția 10: „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Programul Național de Redresare și Reziliență de către UAT Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța
4524.05.2023Hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa-Canal Constanța”
4424.05.2023Hotărâre privind darea în concesiune a rețelei de canalizare din Localitatea Pecineaga județul Constanța catre R.A.J.A. CONSTANȚA
4324.05.2023Hotărâre privind aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinație de cabinete medicale, a spațiilor cu destinație comună, a spațiilor cu destinație locativă și a spațiilor cu destinație de farmacie umană, din incinta dispensarului medical uman Pecineaga
4224.05.2023Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat privind obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Pecineaga -21/2019, județul Constanța”
4124.05.2023Hotărâre privind aprobarea situatiei financiare asupra execuției bugetare (Dare de seama contabila) trimestrul I 2023
4024.05.2023Hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Pecineaga, pentru Programul “Construim Europa împreună cu autoritățile locale”
3924.05.2023Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evenimentului «Ziua Comunei Pecineaga» din data de 04 iunie 2023 - prima zi de Rusalii
3816.05.2023Hotărâre privind rectificarea bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Pecineaga, județul Constanța pentru anul 2023
3710.05.2023Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei a proiectului privind obiectivul “Reabilitare și extindere alimentare cu apă și canalizare menajeră în Comuna Pecineaga , Județul Constanța”
3604.05.2023Hotărâre privind rectificarea bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Pecineaga, județul Constanța pentru anul 2023
3525.04.2023Hotărâre privind aprobarea menținerii Comunei Pecineaga, județ Constanța, în parteneriatul tip DLRC/LEADER al Asociației Grupul de Acţiune Locală Dobrogea Verde
3421.04.2023Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Renovare birou –Sediu societate comuna Pecineaga, județul Constanța” care vizează reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate din comuna Pecineaga, județul Constanța
3312.04.2023Hotărâre privind rectificarea bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Pecineaga, județul Constanța pentru anul 2023
3212.04.2023Hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren
3112.04.2023Hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009
3012.04.2023Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pecineaga, județul Constanța
2912.04.2023Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință
2828.03.2023Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile de colectare separată, transport separat și tratare a deșeurilor similare generate de către agenții economici și/sau instituțiile publice care își desfășoară activitatea în aria de administrare a U.A.T. Pecineaga ...
2723.03.2023Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Extindere și modernizare sistem de supravheghere video și dispecerat și wi-fi gratuit în spațiile publice din comuna Pecineaga, județul Constanța” prin “ Planul Național de Redresare și Reziliență Componența C10- Fondul Local, I.1”
2623.03.2023Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare “ Apă-Canal Constanța”
2523.03.2023Hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pecineaga pe anul 2023
2423.03.2023Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Pecineaga nr. 8/26.01.2023
2323.03.2023Hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum și a taxelor speciale, pe anul 2024 in Comuna Pecineaga
2223.03.2023Hotărâre privind aprobarea incheierii contului de executie al exercitiului bugetar pe anul 2022 al Comunei Pecineaga Județul Constanța
2110.03.2023Hotărâre privind aprobarea depunerii de către comuna Pecineaga a proiectului de finanțare „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Pecineaga, judetul Constanta” și a cheltuielilor legate de proiect
2021.02.2023Hotărâre privind stabilirea suprafetei de pasune din proprietatea privata a comunei Pecineaga, pentru inchiriere in anul 2023
1921.02.2023Hotărâre privind acordarea unor facilități personalului angajat în cadrul U.A.T. Comuna Pecineaga, județul Constanța
1821.02.2023Hotărâre privind completarea art. 1 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 17/02.02.2023 privind menținerea teritoriului administrativ al U.A.T. Pecineaga în teritoriul eligibil al parteneriatului Asociației FLAG Mangalia Litoral
1702.02.2023Hotărâre privind menținerea teritoriului administrativ al U.A.T. Pecineaga în teritoriul eligibil al parteneriatului Asociației FLAG MANGALIA LITORAL
1602.02.2023Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “ Hub de servicii MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963
1502.02.2023Hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării caietelor de sarcini aprobate prin Hotărârile Consiliului Local Pecineaga nr.79-81/25.08.2022 și 90-107/27.09.2022
1402.02.2023Hotărâre privind cordarea normei de hrana pentru polițiștii locali din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pecineaga în anul 2023
1302.02.2023Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism : “Pentru obiectivul –Întocmire PUZ Parc Fotovoltaic Vânători ”, amplasat pe teritoriul administrative al comunei Pecineaga, județul Constanța
1202.02.2023Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Pecineaga, județul Constanța pe anul 2023
1126.01.2023Hotărâre privind aprobarea numărului asitenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023, conform Legii nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
1026.01.2023Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism : “Pentru obiectivul –Întocmire PUZ Parc Fotovoltaic Vânători ”, amplasat pe teritoriul administrative al comunei Pecineaga, județul Constanța
926.01.2023Hotărâre aprobarea modificării Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apă- Canal Constanța”
826.01.2023Hotărâre privind achiziționarea unui terminal POS la caseria Primăriei comunei Pecineaga
726.01.2023Hotărâre privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei pentru probleme de apărare a comunei Pecineaga, județul Constanța
626.01.2023Hotărâre privind desemnarea de către Consiliul local al comunei Pecineaga a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Pecineaga judetul Constanta în anul 2023
526.01.2023Hotărâre privind aprobarea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Pecineaga în anul 2023
426.01.2023Hotărâre privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Pecineaga județul Constanta în anul 2023
326.01.2023Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2023 pentru indeplinirea prevederilor Legii nr. 416/2001
226.01.2023Hotărâre privind aprobarea Dispoziției nr. 7/09.01.2023 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar local pe anul 2022 al secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent
126.01.2023Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut