Anunturi Generale|

Primăria Comunei PECINEAGA anunță demararea programului de distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie.
      Aceste ajutoare se acordă în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
     Potrivit acestei legi, familiile și persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt după cum urmează:

Utilizează pt. încălzire

Venit mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire

 

         Persoană singură

Familii

Agent termic

Gaze naturale

Energie electrică

Combustibili solizi

 

2053 lei/persoana singură

 

1386 lei/membru de familie

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.


Pot fi acordate două tipuri de ajutoare:
a. ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022)
b. supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie 2021.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței:
• pentru utilizatorii de combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 30 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, respectiv:

Nivel de venituri/membru familie

(lei)

Procent compensare

Ajutorul se transmite la titular, în cont sau prin mandat poștal

  

Combustibili solizi/petrolieri (lei)

<200

100%

320

200,1 – 320

90%

288

320,1 – 440

80%

256

440,1 – 560

70%

224

560,1 – 680

60%

192

680,1 – 920

50%

160

920,1 – 1040

40%

128

1040,1 – 1160

30%

96

1160,1 – 1280

20%

64

1280,1 – 1386

10%

32

1280,1 -2053 (în cazul persoanei singure)

10%

32

Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie(se acordă pe tot parcursul anului)

ENERGIE ELECTRICĂ (lei/lună)

Combustibili solizi/petrolieri (lei/lună)

 

 30

20

 

 

La titular

Exemplu: Dacă o familie beneficiază de ajutor pentru încălzire cu energie termică și utilizează în locuință alte forme de energie (curent electric pt aparate electrocasnice + gaze naturale pt aragaz) poate solicita următoarele forme de supliment pentru energie:
a. supliment pentru energie termică: 10 lei/lună;
b. supliment pentru energie electrică: 10 lei/lună;
c. supliment pentru gaze naturale:10 lei/lună;
În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
– au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
• proprietar al locuinţei;
• succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
• persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
• titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
• alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;
• reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie etc).
     La stabilirea dreptului privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.
      Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.
     Stabilirea dreptului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.
     În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.
      Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Detalii privind actele necesare și depunerea formularelor de încălzire, precum și alte informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul Primăriei comunei Pecineaga, www.primaria-pecineaga.ro, la secțiunea Formulare Tip – aici.

De asemenea, informații suplimentare pot fi obținute de la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Pecineaga, email: secretariat@primaria-pecineaga.ro

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut